Registreren
Visualiseer site op NL
Visualiseer site op ES
Visualiseer site op FR
Visualiseer site op EN
Visualiseer site op PT
KING'S Enterprises - Algemene Voorwaarden

Algemene servicevoorwaarden

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

 

1. De entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is Reis e Reis - Empreendimentos Turísticos Lda

 

2. Reis e Reis - Empreendimentos Turísticos Lda heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld met wie rechtstreeks contact kan worden opgenomen via kingsclubalgarve@gmail.com

 

3. De persoonlijke gegevens van Reis e Reis - Empreendimentos Turísticos Lda-klanten worden verwerkt zoals nodig is voor de registratie van facturen, in overeenstemming met de nakoming van wettelijke verplichtingen die zijn opgelegd aan Reis e Reis - Empreendimentos Turísticos Lda om de legitieme belangen van Reis e Reis - Empreendimentos Turísticos Lda te behartigen of omdat ze onderworpen waren aan toestemming. De gegevens die in het registratieformulier als verplicht zijn aangegeven, zijn essentieel voor de levering van de service door Reis e Reis - Empreendimentos Turísticos Lda. Het weglaten of onjuist zijn van deze gegevens of andere informatie die door de klant wordt verstrekt, is volledig voor rekening van de klant.

 

4. De door de Klant verstrekte of door het gebruik van de dienst gegenereerde persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen door een computer, bestemd voor gebruik door Reis e Reis - Empreendimentos Turísticos Lda voor: marketing en verkoop, klantenbeheer en dienstverlening, boekhouding management, belastingen en administratie, procesbeheer, fraudedetectie, inkomstenbescherming en -controle, netwerk- en systeembeheer, informatiebeveiliging en fysieke beveiligingscontrole, operatorbeheer en naleving van wettelijke verplichtingen.

 

5. De verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de keuze en toestemming van de Klant. Toestemming moet voorafgaand, vrij, geïnformeerd, specifiek en ondubbelzinnig zijn, uitgedrukt in een schriftelijke of mondelinge verklaring of door middel van de validatie van een optie. De Klant kan te allen tijde en met alle middelen bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden.

 

6. De persoonsgegevens van de Klant mogen worden opgenomen in de telefoongidsen en informatiediensten van derden, waaronder de Universele Dienstverlener, mits de Klant daarvoor toestemming geeft.

 

7. Persoonsgegevens worden voor verschillende perioden bewaard, afhankelijk van het doel waarvoor ze zijn bestemd en rekening houdend met wettelijke criteria, noodzaak en minimalisering van de bewaartermijn. In het bijzonder met betrekking tot verkeersgegevens kunnen deze worden bewaard tot het einde van de periode waarin de factuur wettelijk kan worden aangevochten of betaling kan worden gevorderd, of gedurende wettelijk vastgestelde termijnen met het oog op onderzoek en gerechtelijke procedures van strafrechtelijke aard.

 

8. De Klant is verzekerd van het recht op toegang, rectificatie, verzet, verwijdering, beperking en overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens. De uitoefening van rechten kan worden aangevraagd door te bellen naar +351 289 380 695 of op schriftelijk verzoek te sturen naar kingsclubalgarve@gmail.com

 

9. De Klant kan volledige en actuele informatie verkrijgen over het privacybeleid en de verwerking van persoonsgegevens van Reis e Reis - Empreendimentos Turísticos Lda.

 

10. De bovengenoemde punten zijn bedoeld om te voldoen aan de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april (Algemene Verordening Gegevensbescherming), dus ze zullen pas van toepassing zijn vanaf 25 mei 2018.

 

 

 

BOEKINGEN

 

Voor Kings Apartments Quarteira:

 

Vooruitbetaling: 50% dient vooraf per bankoverschrijving te worden betaald, het resterende bedrag dient bij aankomst te worden betaald.

 

De klant heeft 24 uur om de aanbetaling te doen, zo niet, dan wordt de reservering automatisch geannuleerd.


Annulering: De klant moet het volledige bedrag van de reservering betalen bij annulering op elk moment.

 

Huisdieren zijn niet toegestaan.

 


Voor alle andere units dan Kings Apartments Quarteira:


Vooruitbetaling: 50% dient vooraf te worden betaald via overschrijving, het resterende bedrag wordt 7 dagen voor aankomst betaald.

 

De klant heeft 24 uur om de aanbetaling te doen, zo niet, dan wordt de reservering automatisch geannuleerd.

 

Annulering: De klant moet het volledige bedrag van de reservering betalen bij annulering op elk moment.

 

Huisdieren zijn niet toegestaan.

 

 

Ontwikkeld door: Creoconcept.com | MyCsite.com v4.9 - web design and creation of online stores | Sitemap