Registreren
Visualiseer site op NL
Visualiseer site op ES
Visualiseer site op FR
Visualiseer site op EN
Visualiseer site op PT
KING'S Enterprises - Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Clausules van de algemene voorwaarden van de dienst

Reis e Reis - Empreendimentos Turísticos Lda met NIF: 501923560, hierna aangeduid als Reis e Reis - Empreendimentos Turísticos Lda, gevestigd te Rua José Da Luz Morgado Apartamentos Kings Lote-21 Recepção, 8125-616, Quarteira, Portugal (Continente), verantwoordelijk voor deze website (kingsclub.pt), presenteert de algemene voorwaarden van gebruik en precontractuele informatie met betrekking tot overeenkomsten op afstand op deze "site", zoals bedoeld in artikel 4 van het wetsdecreet nr. 24/2019 van 1 mei.

Reis e Reis - Empreendimentos Turísticos Lda behoudt zich het recht voor om de precontractuele informatie vrijelijk te wijzigen om deze aan te passen aan de toepasselijke wetgeving, zonder voorafgaande kennisgeving.

Door op "Kopen" te klikken in de winkelwagen, accepteert de gebruiker de hieronder beschreven clausules.

De gebruiker verbindt zich ertoe deze website te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving, zich te onthouden van het gebruik van de website voor activiteiten die in strijd zijn met de wet, de moraal en de goede zeden of de rechten en belangen van derden.

Deze website kan links bevatten naar andere websites, die informatie of nuttige tools voor onze gebruikers kunnen bevatten. Deze Algemene Voorwaarden zijn echter niet van toepassing op websites van derden. Daarom dient de gebruiker zich te informeren over de Algemene Voorwaarden van de website waarnaar ze zijn doorverwezen.

Om deze website te verbeteren en verder te ontwikkelen, behoudt Reis e Reis - Empreendimentos Turísticos Lda zich het recht voor om eenzijdig en op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud van deze website en de inhoud ervan, de geleverde diensten en de Algemene Voorwaarden van Gebruik te wijzigen, behalve voor reeds ondertekende en lopende overeenkomsten.

De inhoud en diensten die worden gebruikt om deze website op het net te presenteren, zijn eigendom van Reis e Reis - Empreendimentos Turísticos Lda, evenals het gebruik ervan. De verspreiding en distributie van links op andere digitale of fysieke platforms, die bedoeld zijn voor deze website, zijn toegestaan, mits ze niet vergezeld gaan van eigen commentaar of meningen, niet goedgekeurd door Reis e Reis - Empreendimentos Turísticos Lda. Het kopiëren en verspreiden van logo's, teksten, afbeeldingen en video's op deze website is niet toegestaan.

Reis e Reis - Empreendimentos Turísticos Lda verstrekt informatie over de kenmerken van de producten via technische beschrijvingen gedeeld door haar leveranciers, daarom zijn de afbeeldingen van de producten die op de website worden getoond slechts ter illustratie. De klant dient de gedetailleerde beschrijving van het product te raadplegen en zelf te beslissen of de aankoop van het product of artikel aan zijn behoeften voldoet. Reis e Reis - Empreendimentos Turísticos Lda is niet verantwoordelijk voor fouten in de prijzen die op de website worden gepubliceerd en voor de geldigheid van de technische beschrijvingen van de producten, evenals de afbeeldingen. Er kunnen verschillen zijn tussen de afbeelding en het product zelf. Reis e Reis - Empreendimentos Turísticos Lda zet zich voortdurend in om de informatie op deze website vrij te houden van typografische en beeldfouten. Wanneer deze zich voordoen, zal Reis e Reis - Empreendimentos Turísticos Lda deze zo snel mogelijk corrigeren, om elke mogelijke fout tot een minimum te beperken.

Verplichtingen van Klanten en Gebruikers

De gebruikers van deze website verbinden zich ertoe zich te houden aan en te respecteren wat is vastgesteld in de Algemene Voorwaarden van Contractering en Gebruik zoals beschreven op deze pagina, namelijk:

    Geen inhoud in te voeren, op te slaan of te verspreiden via de website die lasterlijk, obsceen, beledigend, xenofobisch en/of enig andere inhoud die in strijd is met de algemene beginselen van de wet en de openbare orde;
    Hun toegangsgegevens tot dit platform veilig te bewaren en niet hun wachtwoord openbaar te maken om te voorkomen dat derden toegang krijgen tot hun account.
    De juistheid van hun gegevens te waarborgen, ingevoerd op de website voor het doen van aankopen.
    Geen misbruik te maken van de diensten die beschikbaar zijn op deze website, namelijk en niet uitsluitend: SQL-injectie, phishing, onbevoegde toegang tot accounts en gegevens van andere gebruikers.

Hun gebruikers zijn uitdrukkelijk verboden berichten of informatie te verzenden die beledigend, misleidend, lasterlijk, obsceen zijn of die op enigerlei wijze inbreuk maken op het recht op privacy of intellectuele of industriële eigendom van derden, evenals het verstrekken van enige informatie die schadelijk kan zijn voor derden of de eigenaar van de website.
Reis e Reis - Empreendimentos Turísticos Lda behoudt zich het recht voor om elke gebruikersaccount te verwijderen die in strijd is met de bepalingen op deze pagina.
Reis e Reis - Empreendimentos Turísticos Lda wijst elke verantwoordelijkheid af voor enige vertraging of onmogelijkheid bij het verwerken van bestellingen, als gevolg van een fout of onvoldoende gegevens verstrekt door de klant.

Persoonsgegevens

1. De entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is Reis e Reis - Empreendimentos Turísticos Lda.

2. Reis e Reis - Empreendimentos Turísticos Lda heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen die rechtstreeks kan worden gecontacteerd via kingsclubalgarve@gmail.com.

3. De persoonsgegevens van de Klanten van Reis e Reis - Empreendimentos Turísticos Lda worden verwerkt omdat ze nodig zijn voor het registreren van facturen, in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen die aan Reis e Reis - Empreendimentos Turísticos Lda worden opgelegd bij de zoektocht naar de legitieme belangen van Reis e Reis - Empreendimentos Turísticos Lda of omdat deze zijn onderwerp van toestemming. De gegevens die zijn geïdentificeerd in het Lidmaatschapsformulier als verplicht om te verstrekken zijn essentieel voor het leveren van de dienst door Reis e Reis - Empreendimentos Turísticos Lda. De weglating of onnauwkeurigheid van deze gegevens of andere informatie verstrekt door de klant is zijn eigen verantwoordelijkheid.

4. De door de Klant verstrekte persoonsgegevens of gegenereerd door het gebruik van de dienst zullen elektronisch worden verwerkt en opgeslagen, bedoeld om te worden gebruikt door Reis e Reis - Empreendimentos Turísticos Lda voor: marketing en verkoop, klantenbeheer en dienstverlening, boekhoudkundig, fiscaal en administratief beheer, geschillenbeheer, fraudedetectie, inkomensbescherming en audit, netwerk- en systeembeheer, informatiebeveiliging en fysieke beveiligingscontrole, exploitantenbeheer en naleving van wettelijke verplichtingen.

5. Gegevensverwerking voor marketingdoeleinden wordt uitgevoerd in overeenstemming met de keuze en toestemming die door de Klant is gegeven. De toestemming moet vooraf, vrijelijk, geïnformeerd, specifiek en ondubbelzinnig zijn, uitgedrukt in een schriftelijke of mondelinge verklaring of door de validatie van een optie. De Klant kan zich op elk moment en op elke manier verzetten tegen de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden.

6. De persoonsgegevens van de Klant kunnen worden opgenomen in telefoonboek- en informatiediensten van derden, inclusief de Universele Service-aanbieder, mits de Klant toestemming heeft gegeven.

7. Persoonsgegevens worden gedurende verschillende periodes bewaard, afhankelijk van het doel waarvoor ze zijn bedoeld en rekening houdend met wettelijke criteria, de noodzaak en de minimalisatie van de bewaartijd. Met name wat betreft verkeersgegevens, kunnen deze worden bewaard tot het einde van de periode waarin de factuur wettelijk kan worden betwist of betaling kan worden gevorderd, of gedurende de wettelijk vastgestelde perioden voor doeleinden van onderzoek en strafrechtelijke acties.

8. De Klant heeft gegarandeerd recht op toegang, rectificatie, verzet, verwijdering, beperking en overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens. Het uitoefenen van de rechten kan worden aangevraagd door middel van een schriftelijk verzoek gestuurd naar kingsclubalgarve@gmail.com.

9. De Klant kan volledige en actuele informatie verkrijgen over het privacybeleid van Reis e Reis - Empreendimentos Turísticos Lda en de verwerking van persoonsgegevens.

10. De hierboven genoemde punten zijn bedoeld om te voldoen aan de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april (Algemene Verordening Gegevensbescherming), en zijn daarom alleen van toepassing vanaf 25 mei 2018.

Cookiebeleid

Reis e Reis - Empreendimentos Turísticos Lda gebruikt eigen en derde partij cookies om het gedrag van gebruikers te analyseren met als doel de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren.

Gebruikte cookies:

- Authenticatie

- Sessie

- Permanent

- Prestaties

- Functioneel

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op de computers van gebruikers worden opgeslagen in de browser. Ze bevatten alleen technische informatie en bevatten nooit persoonlijke gegevens van gebruikers. Cookies kunnen handmatig worden gedeactiveerd in de instellingen van elke browser. Door deze te deactiveren, kan het echter gebeuren dat u niet alle functies van de website kunt gebruiken (bijvoorbeeld inloggen) of dat uw browse-ervaring minder prettig is.

Reis e Reis - Empreendimentos Turísticos Lda verzamelt geen informatie om aan derden te verstrekken en slaat geen klantgegevens op die niet strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website.

Betalingsmethoden

Reis e Reis - Empreendimentos Turísticos Lda maakt gebruik van partner IfthenPay om de Betalingsmethoden te beheren, elke betaalmethode kan extra kosten met zich meebrengen.

1. MB Way

Na op kopen te hebben geklikt in de winkelwagen, ontvangt u een melding in de MBWay-app om de betaling uit te voeren. U heeft 5 minuten om het aangegeven bedrag te betalen. Daarna zal het IfThenPay-platform onze platform informeren dat uw betaling is verwerkt en beginnen we met de verzending.

2. Debet- en Creditcard

Visa- of Mastercard-kaarten worden geaccepteerd. Nadat u de gegevens heeft ingevuld in het IfThenPay-formulier, wordt de betaling verwerkt en zal het IfThenPay-platform ons platform informeren dat uw betaling is verwerkt en beginnen we met de verzending.

3. Multibanco

Het platform van Reis e Reis - Empreendimentos Turísticos Lda stuurt een e-mail met de entiteit, referentie en het bedrag van de bestelling. Met deze gegevens kunt u de betaling uitvoeren bij een geldautomaat of online via de internetbankieren diensten van uw bank. Zorg ervoor dat het e-mailadres dat bij de bestelling is ingevoerd correct is en controleer bij vertraging of de e-mail niet in de spammap zit. Als u de e-mail niet ontvangt, dient u contact op te nemen met "Klantenservice" via de methode vermeld in de aparte sectie "contacten" op deze website.

4. Payshop

Als u kiest voor de Payshop-betaalmethode en de referentie noteert of afdrukt die op het scherm wordt weergegeven, wordt er ook een e-mail met dezelfde referentie verzonden. Ga naar een CTT/Payshop-betalingspunt, betaal contant en bewaar het ontvangstbewijs. Het systeem zal automatisch melden dat u de betaling heeft uitgevoerd en we beginnen met de verzending.

5. Bankoverschrijving

Als u ervoor kiest om per bankoverschrijving te betalen, worden de gegevens van uw rekening (eigenaar en IBAN) op het scherm weergegeven. Nadat u de overschrijving heeft uitgevoerd, moet u een e-mail sturen met de bestelreferentie en het bewijs naar kingsclubalgarve@gmail.com. Uw bestelling wordt verzonden na bevestiging van de betaling, wat tot twee werkdagen kan duren.

6. Stripe.com

Als u ervoor kiest om te betalen met Stripe, maakt u gebruik van het online betaalplatform van onze partner, Stripe, Inc. waarvan de website www.stripe.com is, waar u de contactgegevens van het bedrijf en de algemene voorwaarden kunt vinden.

7. Online Veiligheid

Telkens wanneer u een betaling uitvoert via de website, wordt de transactie uitgevoerd volgens de best practices voor online transacties, met behulp van een beveiligd webprotocol (HTTPS) of het bestaan van een Veiligheidscertificaat (SSL), om de veiligheid van uw persoonlijke en financiële gegevens te waarborgen.
De transactie wordt beheerd via een gecertificeerde betaaldienstverlener, die voldoet aan alle normen en veiligheidsvereisten voor elektronische betalingen.

Noch Reis e Reis - Empreendimentos Turísticos Lda noch zijn financiële partner zijn verantwoordelijk voor eventuele misbruik als gevolg van virussen of illegale praktijken zoals "phishing" of "man-in-the-middle" aanvallen of andere.

Klachten

Het klachtenboek is online beschikbaar op https://www.livroreclamacoes.pt/. In geval van geschil is het bevoegde forum: CIMAAL, waarvan de website www.consumidoronline.pt is.

 

Alternatieve geschillenbeslechting voor consumentengeschillen:

 

CIMAAL – Informatie-, bemiddelings- en arbitratiecentrum voor consumentengeschillen in de Algarve

Adres: Av 5 de Outubro nº 55, begane grond rechts – 8000-075 Faro

Telefoon: 289 823135

E-mail: cimal@mail.telepac.pt
Website: www.consumidoronline.pt

Voor updates en meer informatie, bezoek het consumentenportaal op:

www.consumidoronline.pt

(In overeenstemming met artikel 18 van Wet nr. 144/2015, van 8 september)

 

Promoties en Kortingen

Reis e Reis - Empreendimentos Turísticos Lda behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van de Promotie, geheel of gedeeltelijk, op elk moment te annuleren of te wijzigen, zich inspannend om de deelnemers zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de inhoud en de ingangsdatum van de wijzigingen voor de deelnemers.

Voor klanten die zich nog niet hebben aangemeld voor de Promotie, behoudt Reis e Reis - Empreendimentos Turísticos Lda zich het recht voor om de voorwaarden van elke promotie of korting, evenals de datums waarop ze van kracht zijn, te wijzigen en/of elke promotie of korting op zijn artikelen vrijelijk te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 

 

BOEKINGEN

 

Voor Kings Apartments Quarteira:

 

Vooruitbetaling: 50% dient vooraf per bankoverschrijving te worden betaald, het resterende bedrag dient bij aankomst te worden betaald.

 

De klant heeft 24 uur om de aanbetaling te doen, zo niet, dan wordt de reservering automatisch geannuleerd.


Annulering: De klant moet het volledige bedrag van de reservering betalen bij annulering op elk moment.

 

Huisdieren zijn niet toegestaan.

 


Voor alle andere units dan Kings Apartments Quarteira:


Vooruitbetaling: 50% dient vooraf te worden betaald via overschrijving, het resterende bedrag wordt 7 dagen voor aankomst betaald.

 

De klant heeft 24 uur om de aanbetaling te doen, zo niet, dan wordt de reservering automatisch geannuleerd.

 

Annulering: De klant moet het volledige bedrag van de reservering betalen bij annulering op elk moment.

 

Huisdieren zijn niet toegestaan.

 

 

Ontwikkeld door: Creoconcept.com | MyCsite.com v4.9 - web design and creation of online stores | Sitemap